• TIN TỨC & BÁO CÁO
 • Báo cáo TC 30.06.2017                                   
  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm
  Quyet dinh giai the shf                                     
  Cong van 4984 cua UBCK xac nhan
  phuong an giai the                                           
  CBTT24-giai the shf                                         
  Cong bo thong tin                                            
  Nghi quyet DHDCD 2017                                  
  UY QUYEN ĐHCD 2017                                  
  Thu moi                                                          
  Giay de cu thanh vien HDQT_BKS                    
  Giay dang ky hop DHCD 2017                          
  Chuong trinh DHCD                                          
  QĐ UBCK ve viec chap thuan giao dich             
  CBTT24h chuyen nhuong T&T                          
  BC ty le an tai chinh 2016                                
  BCKT 2016                                                     
  Thông báo kết quả giao dịch
                                   
  CBTT24h chap nhan giao dich shf                     
  QD chap thuan chuyen nhuong-SHF                  
  BCTC ban nien soat xet 2016                            
  BC TLATTC ban nien soat xet 2016               
  BCTLATTC 31122015                                   
  BCTC KToan 2015                                         
  BCTC30062015                                              
  BCTLATTC30062015                                      
  BCKQGD PSI của CĐNB                              
  BCKQGDSHB của người có liên quan       
  TBGDPSI Của CDNB                                     
  TBGD cổ phiếu SHB của người có liên quan       
  TBGD cổ phiếu SHS của người có liên quan   
  SHF BCTC da kiem toan 2014                    
  SHF BCTLATTC 2014 da kiem toan          
  BCTC Q3 
  SHF _ BCTC bán niên 2014 soát xét 
  SHF BC  TLATTC bán niên soát xét 2014        

  Lưu chuyển tiền tệ quý II                                

  Cân đối kế toán quý II                                     

  Kết quả kinh doanh quý II                               

  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính SHF 2013        

  Báo cáo tài chính SHF 31.12.2013-v3              

  Bổ nhiệm giám đốc đầu tư Nguyễn Ngọc Nghị  

  Bổ nhiệm giám đốc đầu tư

  Lưu Nguyễn Chí Nhân                                    

  Nghị quyết đại hội đồng cổ đông                      

  Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn  

  BC Tỷ lệ an toàn tài chính 30-6-2013                

  BC Tỷ lệ an toàn tài chính SHF - 31.12.2012     

  BCTC đã được xét 2013                                  

  Báo cáo tài chính SHF - 31.12.2012                 

  Kinh tế thế giới 2012 và triển vọng 2013            

  SHF vĩ mô tháng 12 năm 2012                         

  Thông báo SHF chuyển về 165 Bà Triêu            

  Giấy phép điều chỉnh số 55                             

  KQKDQ3.2012                                               
  SHF bản tin hàng tuần 09.10.2012                   

  SHF bản tin hàng tuần 17.09.2012                   
  SHF bản tin hàng tuần 27.08.12                       
  SHF bản tin hàng tuần 20.08.12                       
   
  Tin tức và Báo cáo ngày 13.8.2012                       
  August 6th newslettte
  r
                                       
  SHF newslett                                                  
  Thư mời họp DHCD lần thứ 5                           
  Uỷ quyền ĐHCD_2012                                      

 • Định vị chiến lược
 • TẦM NHÌN
  Trở thành Công ty quản lý Quỹ hàng đầu tại Việt Nam về hiệu quả đầu tư, hoạt động theo các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất về quản lý tài sản và quản trị doanh nghiệp.
  SỨ MỆNH
  - Tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, khách hàng, góp phần tạo nên sự thịnh vượng chung cho cộng đồng,
    xã hội;
  - Cung cấp các giải pháp về sản phẩm, dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng;
  - Cam kết tôn trọng các giá trị cá nhân, đầu tư phát triển đội ngũ nhân sự và đảm bảo các điều kiện
    tốt nhất để mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh vào sự phát triển chung của công ty.
  PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
  Với phương châm “Gieo mầm thịnh vượng”, chúng tôi quan niệm rằng từng đồng vốn đầu tư là những “hạt mầm” được tin tưởng trao cho SHF. Thấu hiểu sứ mệnh của “người gieo mầm”, SHF cam kết luôn dành sự chăm sóc tốt nhất, chuyên nghiệp nhất để từng “hạt mầm” nảy nở và liên tục phát triển thành những giá trị mới góp phần tạo nên sự thịnh vượng chung.
  HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  SHF cam kết xây dựng một môi trường mang tính học hỏi, tôn trọng nhằm hội tụ và phát huy các giá trị, sức mạnh của mọi thành viên hướng tới mục tiêu chung. Lợi ích của từng thành viên gắn liền và phát triển song hành cùng lợi ích của công ty, của khách hàng.
  VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
  Trung thực: Trung thực là giá trị quan trọng nhất trong hệ giá trị cốt lõi của SHF, là nền tảng uy tín và danh tiếng nghề nghiệp của chúng tôi.
  Hiệu quả: SHF coi hiệu quả hoạt động và tối đa hoá lợi ích cho khách hàng, cổ đông là sứ mệnh ưu tiên hàng đầu.
  Chuyên nghiệp: SHF cung cấp sản phẩm dịch vụ dựa trên sự am hiểu sâu sắc kiến thức chuyên môn và nền tảng hệ thống quản lý an toàn, hiệu quả; tuân thủ luật pháp và đạo đức nghề nghiệp.
 • Tin hay về khoa học công nghệ bổ sung kiến thức phổ thông về khoa học

  Đọc Truyện Huyền Huyễn Online

  Đọc Truyện Lịch Sử Online

  Đọc Truyện Quân Sự Online